PROFESÖR ÖMÜR DEVECİ                   
Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

3230

E-Posta - ORCID - Researcher ID

odeveci36hotmail.com ORCID: https://orcid.org/Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

Özgeçmiş

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan