PROFESÖR EMİNE ÖZTÜRK                   
Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

1932 0-474-225-1152

E-Posta - ORCID - Researcher ID

ozturkemine25gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2127-7431Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

Özgeçmiş

Prof. Dr. Emine ÖZTÜRK Prof. Dr. Emine ÖZTÜRK, 1978Erzurum doğumludur. İlk, orta ve lise tahsiline Kars'ta başlayıp, Erzurum’datamamlamıştır. Lisans eğitimini Erzurum'da tamamladıktan sonra, Erzurum AtatürkÜniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Daha sonrasında İstanbul'dadoktora eğitimini "Türkiye'de Aile İçi Şiddet, Kadın Sığınma Evleri veDin" başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2007 yılından sonra Kars’ta iki yılöğretmenlik yaptı. 2009-2013 arasında Iğdır’da Yardımcı doçentlik, 2013

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan