Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

E-Posta - ORCID - Researcher ID

ORCID: https://orcid.org/Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

Özgeçmiş

1987’de Erzurum’da doğdu. 2008'de AtatürkÜniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nükazandı. 2012 yılında bu bölümün Tezhip Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. 2015 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Ana Sanat Dalı-Tezli Yüksek Lisans Programından mezun oldu. 2018 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Plastik Sanatlar - Sanat Dalı - Sanatta Yeterlik programına başladı ve halen eğitimine devam etmek

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan