Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

1786

E-Posta - ORCID - Researcher ID

m.akifykayagmail.com ORCID: https://orcid.org/Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

Özgeçmiş

Bilgisayar mühendisliği anabilim dalında bölüm birincisi olarak lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı alan üzerinde tezli yüksek lisans eğitimine başladı ve 1.5 sene içerisinde tamamladı. Çeşitli özel sektörlerde yazılım geliştiricisi olarak görev aldı. Son olarak bankacılık sektöründe ödeme sistemleri biriminde uzman yazılım geliştirici ünvanı ile 2 yıl çalıştı. Şu an hali hazırda bilgisayar mühendisliği alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan