Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

1786

E-Posta - ORCID - Researcher ID

m.akifykayagmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3624-722XResearcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

Özgeçmiş

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan