Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

1883

E-Posta - ORCID - Researcher ID

halithamzaoglu85gmail.com ORCID: https://orcid.org/Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

Özgeçmiş

Çalışma Alanları: Rusya, Ukrayna, Kafkasya ve Orta Asya Çalışmaları,
Uluslararası Politika, Rus dış politikası, Post-Sovyet Ülkelerinde Toplumsal ve Siyasal Yaşam


İletişim: halithamzaoglu85@gmail.com 

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan