KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK BAŞVURU FORMU
Bu bir HTML açıklama örneğidir. Bağlantı verebilirsiniz..
BAŞVURU KAYDI Form çıktısı almak istiyorum

Başvurunuzun geçerli sayılabilmesi için

14 – 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınan ön kayıt başvuru formunun ilgili yeri aday tarafından imzalandıktan sonra ve ekinde istenen tüm belgeleri 21 Ağustos 2020  Cuma günü mesai bitimine kadar Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Sarıkamış/KARS adresine elden  ulaştırmak zorundadır. Bu tarihten sonra ulaştırılan belgeler dikkate alınmayacaktır.

© copyright :Kafkas Üniversitesi    Web Designer: Erkan Günerhan