Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

E-Posta - ORCID - Researcher ID

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2195-9889Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

Özgeçmiş

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan