Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

1074 0474 225 11 50

E-Posta - ORCID - Researcher ID

cembiyogmail.com ORCID: https://orcid.org/Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

Özgeçmiş

Tıp Fakültesi / Temel Bilimler 

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan