DOÇENT EVREN KOÇ                   
Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

1615 0 (47 4) 225 11 50 /225 11 48/ 225 11 51 / 225 11 52 / 225 11 53 / 225 11 54 / 225 11 74 / 225 11 56

E-Posta - ORCID - Researcher ID

evrenkochotmail.com.tr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0022-9433Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/V-3112-2017

Özgeçmiş

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan