Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

E-Posta - ORCID - Researcher ID

acarf3333gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8067-6382Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

Özgeçmiş

Mardin doğumlu olan Ferhat Acar, Ceylanpınar Lisesinden mezun olduktan sonra Lisans Eğitimini Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümünde yaptı. 2013 yılında Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalında Master Eğitimine başlamıştır. 2015 yılında Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında Doktora eğitimine başlamıştır. Aynı yıl Kafkas Üniversitesi’ne Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi okutmanı olarakgirmiştir. Halen K

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan