DOÇENT HATIRA GÜNERHAN                   
Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

1635 0 (474) 225 11 50

E-Posta - ORCID - Researcher ID

gunerhanhatiragmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7802-477XResearcher ID: http://www.researcherid.com/rid/P-9847-2018

Özgeçmiş

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan