PROFESÖR HÜSEYİN METİN                   
Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

3021 04742251150

E-Posta - ORCID - Researcher ID

hmetinkafkas.edu.tr ORCID: https://orcid.org/Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

Özgeçmiş

  • Lisans : Atatürk Üni.Fen Edebiyat Fak.
  • Lisans Fakülte : Fen Edebiyat
  • Lisans Bölüm : Klasik Arkeoloji (2003)
  • Y.Lisans : Atatürk Ünv. Sosyal Bil.
  • Y.Lisans Dal : Klasik Arkeoloji (2007-06-28 11:56:18)
  • Doktora : Atatürk Ünv. Sosyal Bil
  • Doktora Dal : Klasik Arkeoloji
  • (12-03-2012)

    Doçentlik 2018

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan