Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

0 (474) 225 11 50 1730

E-Posta - ORCID - Researcher ID

tanirdeniz35gmail.com ORCID: https://orcid.org/Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

Özgeçmiş

2007-2011 yılları arasında Ege Üniversitesi Matematik Bölümü'nde lisans eğitimi almıştır. 2012-2014 yılları arasında Bilge Adam'da MCPD Yazılım Uzmanlığı ile Sistem ve Ağ Uzmanlığı almıştır. 2011-2013 yılları arasında Ege Üniversitesi Matematik Bölümü Bilgisayar Bilimleri alanında  yüksek lisans eğitimini, 2013-2017 yılları arasında doktora eğitimini tamamlamıştır.  Şubat/2018 yılından itibaren Kafkas Ünivesitesi İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde Dr. Öğr. Üyesidir.

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan