Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

E-Posta - ORCID - Researcher ID

raziyerkulgmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3072-2103Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

ÖzgeçmişDoktora: 
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, Ankara. (2019-…)
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, İzmir.(2015-2018)
Lisans: Ege Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi/Öğretmenliği, İzmir. (2011-2015)<

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan