Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

1618

E-Posta - ORCID - Researcher ID

m.arslanomargmail.com ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-4258-8634Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/http://www.researcherid.com/rid/G-5811-2019

Özgeçmiş

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan