DOÇENT İLKİN GULUSOY                   
Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

3283

E-Posta - ORCID - Researcher ID

ilkingulusoygmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0768-9803Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

Özgeçmiş

Doğum tarihi: 23.03.1980
Doğum yeri:   Bakü / Azerbaycan

Uzmanlık Alanları:
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Azerbaycan Edebiyatı, Azerbaycan Türkçesi, Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Sözdizimi

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan