DOÇENT FİLİZ ASLAN ÇETİN                   
Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

1335 04742251150

E-Posta - ORCID - Researcher ID

filizaslankafkas.edu.tr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8210-799XResearcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

Özgeçmiş

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan