Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

E-Posta - ORCID - Researcher ID

seref.uyarkafkas.edu.tr ORCID: https://orcid.org/Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

Özgeçmiş

Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Önlisans Adalet Bölümü
Karadeniz Teknik Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü JeofizikMühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
Karadeniz Teknik Üniversitesi - Jeofizik Mühendisliği Bölümü Lisans


<

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan