Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

5121

E-Posta - ORCID - Researcher ID

emre.bahcivankafkas.edu.tr ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/ 0000-0002-4415-1738Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/AAE-4044-2022

Özgeçmiş

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan