Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

1693 0555 0371034

E-Posta - ORCID - Researcher ID

yunusensarikafkas.edu.tr ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-4757-4197Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/J-9465-2019

Özgeçmiş

Ögrenim Bilgisi

Doktora; 
Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen/ Biyoteknoloji Enstitüsü/ 19/Subat/2018
Tez adı: Synthesis of oxo-fatty acid esters in a whole cell cascade reaction with engineered monooxygenase (P450 BM3) and dehydrogenase (cpADH5) variants (2018) 
Tez Danısmanı: Ulrich Schwaneberg

Yüksek Lisans; EGE ÜNIVERSITESI - FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ/BIYOTEKNOLOJI (YL) (TEZLI)

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan