Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

1374

E-Posta - ORCID - Researcher ID

sungurselcangmail.com ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-7621-2961Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

Özgeçmiş

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan