Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

1367 0474-225-11-50

E-Posta - ORCID - Researcher ID

a_ibrahimcanhotmail.com ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-7765-4403Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/

Özgeçmiş

Ali İbrahim Can Gözüm, 1984 yılında Kars ilinde doğmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Kars Kafkas Üniversitesinde almıştır. Okul Öncesi ve Fen Eğitimi alanında doktora derecesi almıştır. 2015 yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi ABD'na Yardımcı Doçent olarak atanmış, 2018 ünvan değişikliği yapılarak Doktor Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Erken çocukluk döneminde bilişsel gelişim, fen ve matematik eğitimine yönelik bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.&am

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan