DOÇENT MUSTAFA SERTÇELİK                   
Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

1612 (0474) 225 12 79

E-Posta - ORCID - Researcher ID

mustafasertcelikgmail.com ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-7919-7907Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/http://www.researcherid.com/rid/F-5916-2019

Özgeçmiş

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan