DOÇENT EMRE TOPÇU                   
Kişisel Bilgiler

Dahili Telefon - Harici Telefon

E-Posta - ORCID - Researcher ID

emre.topcukafkas.edu.tr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0728-7035Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/GLS-8505-2022

Özgeçmiş

Kafkas Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi © öğr. Gör. Erkan Günerhan